otGir

Especialistes en assessorament laboral

 

  • Assessorament laboral
  • Confecció de nòmines
  • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica al sistema RED
  • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
  • Confecció de declaracions de retencions
  • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, i la resta de prestacions del sistema de Seguretat Social
  • Règims especials de la Seguretat Social (Autònoms, Servei Domèstic, Agraris, Artistes, etc.)

 

Més informació: https://www.otgir.com/