Pretensions
El CB Sant Narcís és un club de formació de jugadors. En aquest sentit, hi ha dos aspectes que són especialment importants per a nosaltres:

Fer un bon treball de formació amb els equips de base.
Tenir un equip sènior en la màxima categoria possible per tal que sigui un referent per als joves jugadors.

Ens interessa, per damunt de tot, que tothom se senti implicat en la bona marxa del club, que tothom se senti el club com a propi.
Treballarem especialment el sentiment de pertinença a un projecte i la cohesió interna de tots els que en formem part. L'objectiu a assolir és que l'equip sènior es nodreixi dels jugadors formats en el propi club.
Organigrama

JUNTA DIRECTIVA
  • PRESIDENT: Josep Lluis Samper
  • SECRETARIA: Roser Vidal
  • TRESORER: Jaume Pujol
  • VOCALS: Anna Pagès, Sonia Torres, Pep Darnes, Roger Pujol
COORDINADORS
  • COORDINADOR ESPORTIU: Toni Vidal


Ens interessa destacar la vessant educativa de l’esport i treballar tots els valors de la competició: l’esforç, la solidaritat, el saber compartir i responsabilitzar-se dels èxits i dels fracassos, l’esperit de superació i de millora…

Pel que fa a la compaginació esport – estudis, considerem que la prioritat fonamental ha de ser per als estudis. Però treballarem per ajudar els nois a saber-se planificar i organitzar de tal manera que sigui possible complir amb les responsabilitats de bon estudiant i amb el compromís contret amb el club i els companys. L’esport és un element excel·lent per a disciplinar-se i convé saber-ho aprofitar.

Estatus club de basquet Sant NarcÍs

Infantil

Infantil

Cadet N

Cadet N

Cadet S

Cadet S

Junior N

Júnior N

Junior S

Júnior S

Sots-25

Sots 25

Senior C

Sènior C

Senior B

Sènior B

Senior A

Sènior A